Search
Close this search box.

Stenbråtveien 130 – Oslo

Søknad under behandling

Boligtype

3 eneboliger

Bruksareal

480 m2

Tomtestørrelse

1200 m2

Energimerking

B

Stenbråtveien 130 er et prosjekt med 3 boenheter over 4 etasjer med takterasse, beliggende på Leirskallen i Nordstrand bydel.

Nyutviklet villaområde. Nærmeste nabo til nyanlagte Ljanselva miljøpark.

Gang- og sykkelvei til Østmarka, Nøklevann og Hvervenbukta. Gangavstand til Øgården. Hver bolig er på 200m2 og består av entre, fire soverom, kjøkken og spisestue, tv-stue, to bad og wc og innebygd garasje.

Boligene vil ha god og moderne standard med fantastisk utsikt mot Ljanselva miljøpark.

Adressen sokner til Munkerud Barneskole.

Kort avstand til barnehager, skoler, idrett, rekreasjon v/fjord og marka, senter og gode kollektivtilbud.

Boligene er tegnet av Hjorth arkitekter.

Størrelse:  ca. 200 m2

Pris fra 10.500.000. 

For visning og nærmere gjennomgang kontakt BM Bolig på [email protected] eller ring 99 09 10 00

 

Faste, løpende kostnader

Kjøper må påregne kostnader til:

  • TV og internett.
  • Privat strømforbruk.
  • Kommunale avgifter.
  • Forsikringer.
  • Andre normale utgifter.

 

Det er ikke innhentet kostnadsoverslag på ovennevnte.

Kommunale avgifter ligger historisk/anslagsvis i størrelse/omfang ca kr 25 000,- 35 000,- for en bolig av denne størrelse og dato, men vil avhenge av forbruk.

 

Finansiering

Vi kan bistå med formidling til finansiering om det er behov for det.

 

Adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. Merk at alle rom i sokkeletasjen ikke nødvendigvis tilfredsstiller krav for varig oppholdsrom.

 

Planlagt overtagelse

Planlagt ferdigstillelse og overtagelse i Q4 2024

 

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

 

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

 

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse må kjøper må selv besørge forsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Meld inn din interesse

Er du interessert i prosjektet, eller ønsker en visning, ta kontak med oss.

Finn inspirasjonen
Galleri

Bilder er tatt fra våre tidligere og kommende prosjekt.