Search
Close this search box.

Haneborg Tunet – Fjellhamar

4 av 6 solgt

Størrelse: 144m2 // Pris: Fra 10.200.000
Boligtype

6 boliger

Bruksareal

864 m2

Tomtestørrelse

2169 m2

Energimerking

B

Marcus Thranes vei 38 er et prosjekt med seks boenheter over tre etasjer i Lørenskog, tett på Haneborg Stasjon. Boligene, med tilknyttet hage, har integrert garasje og carport med egen takterrasse over. Hver bolig består av romslig entre, fire soverom, kjøkken og spisestue, tv-stue, to bad og wc samt to separate boder. Alle boenhetene deler adkomst i internt gårdsrom, noe som inviterer til uformelle møter mellom naboer og forsterker følelsen av både tilhørighet og naboskap. Prosjektet byr på varierte utearealer med forskjellig grad av privatliv og fellesskapsfølelse. Med sin sjarmerende småhuskarakter er Marcus Thranes vei 38 en sympatisk perle i hjertet av Lørenskog.

Boligene er tegnet av Hjorth arkitekter.

Se annonse på finn.no for mere informasjon: 3 av 6 solgt – Ønsker du en helt ny enebolig med mulighet for hybeldel? Ta kontakt! | FINN eiendom

For visning og nærmere gjennomgang kontakt BM Bolig på [email protected] eller ring 99 09 10 00.

Størrelse: ca. 144 m2

Pris: Fra 10.200.000

Faste, løpende kostnader

Kjøper må påregne kostnader til:

  • TV og internett.
  • Privat strømforbruk.
  • Kommunale avgifter.
  • Forsikringer.
  • Andre normale utgifter.

 

Det er ikke innhentet kostnadsoverslag på ovennevnte.

Kommunale avgifter ligger historisk/anslagsvis i størrelse/omfang ca kr 25 000,- 35 000,- for en bolig av denne størrelse og dato, men vil avhenge av forbruk.

Her er priser i Lørenskog kommune i 2022.

Pris er pipeløp pr år Kr 667,50

Årsgebyr på avløp per m³Kr 46,70

Årsgebyr på vann per m³Kr 29,39

 

Det er pt ingen eiendomsskatt i Lørenskog kommune.

Se evt. https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/avfall-vei-vann-og-avlop/priser-og-gebyrer/kommunale-arsgebyrer/gjeldende-priser/

Øvrige kostnader må kjøper undersøke selv.

 

Finansiering

Vi kan bistå med formidling til finansiering om det er behov for det.

 

Adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. Merk at alle rom i sokkeletasjen ikke nødvendigvis tilfredsstiller krav for varig oppholdsrom.

 

Planlagt overtagelse

Planlagt ferdigstillelse og overtagelse i Q4 2025 – Q1 2026

 

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

 

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

 

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse må kjøper må selv besørge forsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Tegninger

Meld inn din interesse

Er du interessert i prosjektet, eller ønsker en visning, ta kontak med oss.

Finn inspirasjonen
Galleri

Bilder er tatt fra våre tidligere og kommende prosjekt.